• foxden
  • hurtowniazwiru
  • kamykartur
  • unno
  • soplica
  • selkeys
  • akt-5
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

December 03 2017

6846 0477
Reposted fromqb qb viaconcarne concarne

November 26 2017

8180 c869
Reposted fromtatze tatze viaDeva Deva
5161 3da9
Reposted fromevaaristo evaaristo viaexistential existential

November 25 2017

November 24 2017

0035 d427
Reposted fromGIFer GIFer
5813 77b9 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viakoskoss koskoss
2886 6243
Reposted fromdivi divi viaszydera szydera
3978 65f5
Reposted fromfelicka felicka viasom3thingwild som3thingwild
0060 14b6 500
Reposted fromZircon Zircon
8470 1a83
Reposted fromirmelin irmelin viarosalie rosalie
5451 ff01 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viapunkahontaz punkahontaz
8608 e83b 500

November 14 2017

Boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— Robert K. Bloom (via pamietniik-ksiezniczki)
Reposted bymemequeenbrianmaydobbydesperateeebolimyrlaThe1995Caseinezupsonleniwieecniewiastqaodditycitiesofnightseeyousoonspokodamamerryxoxoframbuesa2708guwno1give--me--loveWlodaragreywolfpsychaCzarnyKapturnatoryfantazjaladylenaasylopathnothingcansaveyoucallmezuz2708Merrry98pocalujmniealliwantisyouwishtofitinnewlifeloading
Po czasie okazało się, że nic to nie wniosło. Spędziłam z tobą puste godziny, którymi zapchałam sobie zaropiałe przestrzenie po ołowianych kulach. Próbowałam jakoś przetrawić te wszystkie górnolotne treści, ale okazały się być starą, przeżutą gumą do żucia, która dawno temu straciła jakikolwiek smak. Potknęłam się o ciebie na żwirowej drodze, gumę połknęłam i teraz wyblakła kula klei mi się gdzieś do ścian żołądka, razem z innymi. Ani cię wyrzygać, ani zapić.
— Marta Kostrzyńska; fragment czegoś, co powstaje (via polskie-zdania)
Do wszystkich czekających kobiet: gdy tylko przestaniecie czekać, on nagle się odezwie.
— (via kololowanki23)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl